20.09.2023

Gospodarka o obiegu zamkniętym – jakie niesie ze sobą korzyści?

Powrót

Od lat na szczeblach władzy Unii Europejskiej prowadzone są prace nad ustawami, które mają doprowadzić do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Doskonale rozumiemy te potrzeby i jako Bittner pracujemy nad udoskonaleniem naszych opakowań i dostosowaniem ich do wymogów środowiskowych. Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jakie są jej korzyści?

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to gospodarka cyrkularna. Jej podstawą są recykling i upcykling. Główne założenia gospodarki tego typu to efektywne i rozsądne zarządzanie surowcami i generowanymi odpadami. Zadaniem podmiotów funkcjonujących w tym systemie jest maksymalizowanie produkcji z wykorzystaniem przetworzonych surowców przy jednoczesnej redukcji generowanych odpadów, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu. Tylko w ten sposób można zwiększyć dbałość o środowisko naturalne oraz zachować zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń. Dążenie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga od przedstawicieli biznesu szeregu zmian.

Jakie są jej korzyści?

Korzyści związanych z funkcjonowaniem w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym jest wiele. Przede wszystkim prowadzi ona do redukcji całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych oraz pomaga ograniczyć negatywny wpływ przemysłu na różnorodność biologiczną. To także zwiększona dbałość o zasoby naturalne. Ponieważ głównym założeniem tego modelu jest ciągłe odzyskiwanie i przetwarzanie surowców, tak by mogły powrócić do obiegu, tym samym nastąpi znaczna redukcja odpadów. Oznacza to mniejszą liczbę wysypisk śmieci. Dlatego warto dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bittner i działania w tym kierunku

Firma Bittner od lat zdaje sobie sprawę z korzyści związanych z wprowadzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasi eksperci pracują nad udoskonaleniem technologii produkcji jednorazowych opakowań dla gastronomii. Stawiamy na rozwiązania nadające się do wielokrotnej eksploatacji oraz powstające z takich materiałów jak WPC i PS. Są wytrzymałe, niezawodne oraz nadają się do recyklingu. Jednocześnie w produkcji ograniczamy ilość generowanych odpadów. Warto również zaznaczyć, że produkcja opakowań z tworzyw sztucznych emituje najmniej gazów cieplarnianych w porównaniu z produkcją opakowań szklanych, aluminiowych oraz papierowych, co potwierdza wiele badań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, w tym m.in. ze sztućcami wielokrotnego użytku z WPC i PS oraz talerzami i miskami owalnymi z PP. To wybór dla klientów, którym zależy na zwiększonej dbałości o środowisko i budowaniu wizerunku marki świadomej ekologicznie i społecznie.