06.02.2024

Dyrektywa SUP – nowe opłaty konsumenckie

Powrót

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie w Polsce rozporządzenia związane z unijną dyrektywą SUP (Single Use Plastic). Przepisy te przede wszystkim wskazują na obowiązki przedsiębiorców produkujących produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych. Pojawiły się jednak dodatkowe opłaty konsumenckie, które wprowadzający mają obowiązek pobierać od konsumenta. Sprawdź, na czym to polega.

W jakim celu wprowadzono dyrektywę SUP?

Dyrektywa SUP została przyjęta przez Unię Europejską już w 2019 roku. Polska przygotowała ustawę wdrażającą jej przepisy 9 maja 2023 roku. Przepisy dyrektywy weszły w naszym kraju w życie 1 stycznia 2024 roku. Celem dyrektywy SUP jest ograniczenie użycia jednorazowego plastiku, który stanowi spore zagrożenie dla środowiska naturalnego. Właśnie dlatego nowe regulacje nakładają na przedsiębiorców dodatkowe opłaty i obowiązki. Z drugiej strony dyrektywa SUP ma służyć promocji rozwoju alternatywnych rozwiązań oraz uświadamianiu społeczeństwa w zakresie konieczności zmian nawyków konsumenckich.

Jakie opłaty konsumenckie wiążą się z wprowadzeniem dyrektywy SUP?

Zmiany wpływają nie tylko na producentów produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, ale również na konsumentów. Zgodnie z dyrektywą SUP przedsiębiorcy prowadzący jednostki gastronomiczne, handlu detalicznego lub handlu hurtowego mają pobierać opłatę od klientów za wydanie im produktów jednorazowego użytku takich jak: kubki na napoje, pokrywki i wieczka do kubków oraz pojemniki na żywność na wynos nie wymagającą dalszej obróbki takiej jak podgrzanie czy gotowanie.

Od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy pobierają od konsumentów opłaty w wysokości:

  • 20 groszy – za kubki, pokrywki i wieczka do kubków na napoje;
  • 25 groszy – za opakowania na żywność z pokrywką lub bez.

W praktyce oznacza to, że każdorazowy zakup napoju lub dania na wynos wiąże się z dodatkowym kosztem, który musi ponieść konsument. Opłata ta ma pokryć koszty zagospodarowania odpadów powstających po użyciu produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych oraz stymulować rozwój rynku recyklingu odpadów.

Jako Bittner doskonale zdajemy sobie sprawę z tej potrzeby i od lat wdrażamy w naszej produkcji innowacje technologiczne, stawiając na materiały wielorazowego użytku, które nie podlegają opłatom konsumenckim.